قنادی کامران شیراز

  • شعبه ۱ : ۶۶ ۳۳ ۲۷ ۳۶
  • شعبه ۲: ۲۴ ۵۹ ۳۵ ۳۲
نمایش همه

بیسکویت جو رژیمی

قیمت حدودی هر جعبه 75,000 تومان

بیسکویت ماشینی

قیمت حدودی هر جعبه 45,000 تومان

حلوا زعفرانی ساده

قیمت حدودی هر جعبه 50,000 تومان

حلوای زعفرانی با مغز

قیمت حدودی هر جعبه 90,000 تومان

سوهان دو مغز

قیمت حدودی هر جعبه 185,000 تومان

سوهان عسلی

قیمت حدودی هر جعبه 35,000 تومان

قیطونی پسته‌ای

قیمت حدودی هر جعبه 180,000 تومان

قیطونی گردویی

قیمت حدودی هر جعبه 160,000 تومان

مسقطی لقمه ای مغزدار

قیمت حدودی هر جعبه 140,000 تومان

مسقطی ویژه

قیمت حدودی هر جعبه 120,000 تومان

نان سوخاری

قیمت حدودی هر جعبه 23,000 تومان

نان فسایی

قیمت حدودی هر جعبه 75,000 تومان

یوخه ساده

قیمت حدودی هر جعبه 32,000 تومان

یوخه گتگ

قیمت حدودی هر جعبه 40,000 تومان
سبد خرید فروشگاه
صفحه اصلی
دسته‌بندی
فروشگاه
0 مورد سبد خرید