قنادی کامران شیراز

  • شعبه ۱ : ۶۶ ۳۳ ۲۷ ۳۶
  • شعبه ۲: ۲۴ ۵۹ ۳۵ ۳۲
نمایش همه

بیسکویت جو رژیمی

قیمت حدودی هر جعبه 75,000 تومان

بیسکویت جو رژیمی

قیمت حدودی هر جعبه 75,000 تومان

بیسکویت ماشینی

قیمت حدودی هر جعبه 45,000 تومان

پاپیون پودر قندی

قیمت حدودی هر جعبه 55,000 تومان

پاپیون پودر قندی

قیمت حدودی هر جعبه 55,000 تومان

پاپیون عسلی با پسته

قیمت حدودی هر جعبه 120,000 تومان

حلوا زعفرانی ساده

قیمت حدودی هر جعبه 50,000 تومان

حلوا زعفرانی ساده

قیمت حدودی هر جعبه 50,000 تومان

حلوای زعفرانی با مغز

قیمت حدودی هر جعبه 90,000 تومان

حلوای زعفرانی با مغز

قیمت حدودی هر جعبه 90,000 تومان

زبان ساده

قیمت حدودی هر جعبه 65,000 تومان

زبان ساده

قیمت حدودی هر جعبه 65,000 تومان

زبان گردویی

قیمت حدودی هر جعبه 120,000 تومان

زبان گردویی

قیمت حدودی هر جعبه 120,000 تومان

سوهان دو مغز

قیمت حدودی هر جعبه 185,000 تومان

سوهان دو مغز

قیمت حدودی هر جعبه 185,000 تومان

سوهان عسلی

قیمت حدودی هر جعبه 35,000 تومان

سوهان عسلی

قیمت حدودی هر جعبه 35,000 تومان

شیرینی کشمشی

قیمت حدودی هر جعبه 50,000 تومان

شیرینی کشمشی

قیمت حدودی هر جعبه 50,000 تومان
سبد خرید فروشگاه
صفحه اصلی
دسته‌بندی
فروشگاه
0 مورد سبد خرید